Az óvodai élet

VIII. Az óvodai élet 

megszervezése

 

Óvodánkban homogén életkorú csoportokat szervezünk a kiscsoportosok szükségletei és tempója miatt. Amennyiben a gyermekek életkori megoszlása ezt nem teszi lehetővé, úgy a korban egymáshoz közel álló (kis-középső, nagy-középső csoport) kialakítását tartjuk célszerűnek.

 

Napirend

Az egészséges napirend és életrend kialakításában fontosnak tartjuk a nagyobb időegységben való gondolkodást, meghosszabbodott játékidőt, folyamatosságot, nyugodt tevékenységet, melyben a kezdeményezés, aktivitás, önállóság alakítása elősegíthető. A gondozásnak kiemelkedő szerepe van az egész nap folyamán.

-A megfelelő időtartamú tevékenységformák megtervezésével a napirend biztosítja a feltételeket a gyermekek egészséges fejlődéséhez.

-Állandóságot jelent a gyerekek számára. A rendszeresen visszatérő ismétlődések érzelmi biztonságot teremtenek a gyerekben. A stabilitás szilárd szokásokhoz vezet, alakítja az időérzéket, feltételes reflexek kialakulását és azok megerősítését eredményezi.

-A napirendben az egyes tevékenységekre fordítható idő rugalmasan változtatható a körülmények, az évszakok, a gyermekek önállóságának függvényében, a váratlan események hatására és alkalmazkodik a gyerekek önállóságának fejlődéséhez.

-A napot úgy szervezzük meg, hogy nincs várakozás, folyamatosan lépünk át egyik tevékenységből a másikba.

-Különbséget teszünk a nyári óvodai élet (június 01 -augusztus 31) és az év többi napjai között.

-A nyári élet napirendje az egész napos szabadlevegőn való tartózkodásra épül.

 

A napirend általános időkeretei

-Játék és szabadidős tevékenység6 óra

-Étkezés, pihenés3 óra

-Öltözködés, tisztálkodási tevékenység1,5 óra

-Komplex foglalkozások naponta30 perc

-Testmozgás1 óra

 

A napirend és hetirend összeállítását meghatározzák az életkori sajátosságok, a csoport összetétele, fejlettségi szintje.

A tevékenységek időtartama a korcsoportok életkori sajátosságainak egyéni szükségleteknek megfelelően változik.

NAPIREND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Szeptember 01-május 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időtartam

 

 

Tevékenység

 

 

 

 

 

 

Gyerekek fogadása, játék,

 

 

 

 

 

Szabadidős tevékenység,

 

 

6.00-1000

 

Egészségügyi szokások gyakorlása,

 

 

 

 

Önkiszolgálás-folyamatos reggeli,

 

 

 

 

Tanulási tevékenység,

Egyéni fejlesztés.

 

 

 

 

 

 

Testmozgás-öltözködés,

 

 

 

 

 

Levegőzés, udvari átjárhatóság,

 

10.00-11.45

 

Séta, helyszíni foglalkozás,

 

 

 

 

 

Kerti munka.

 

 

 

 

 

 

 

Öltözködés, mosdóhasználat,

 

 

 

 

 

Naposi munka, önkiszolgálás,

 

            11.45-14.45

 

Ebéd,

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihenés előkészítése, tisztálkodás,

 

 

 

 

Fogmosás,

 

 

 

 

 

 

 

Altatás (mese, vers, ének), pihenés.

 

 

 

 

Tisztálkodás, öltözködés,

 

 

 

 

 

Uzsonnázás,

 

 

 

 

14.45-18.00

 

Játék, szabadidős tevékenység,

 

 

 

 

Spontán tanulási lehetőségek,

 

 

 

 

 

Folyamatos hazabocsájtás.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HETIREND

 

-Elősegíti a rendszerességet, folyamatosságot, a nyugalmat az óvodaicsoportokban.

-Összeállításánál ügyelünk arra, hogy elegendő idő jusson a gyermekitevékenységek, kezdeményezések, ötletek meghallgatására, kipróbálására.

-A hetirend alkalmazásánál természetes a rugalmasság, a helyzethez valóalkalmazkodás.

 

 

Életkor

 

Napi tevékenység

Hétfőtől péntekig

 

Kötetlen vagy kötött tevékenységek

 

 

 

3-4 év

 

 

Mese-vers

Mindennapi testnevelés

 

Művészeti tevékenységek:

 - irodalmi tevékenység 

 - zenei tevékenység 

 - vizuális tevékenység 

Külső világ tevékeny megismerése 

Testnevelés 

 

 

 

 

4-5 év

 

 

Mese-vers

Mindennapi testnevelés

 

Művészeti tevékenységek:

- irodalmi tevékenység 

- zenei tevékenység 

- vizuális tevékenység 

Külső világ tevékeny megismerése 

Testnevelés 

 

 

 

 

5-6-7 év

 

 

Mese-vers

Mindennapi testnevelés

 

Művészeti tevékenységek:

- irodalmi tevékenység 

- zenei tevékenység 

- vizuális tevékenység 

Külső világ tevékeny megismerése Testnevelés 

 

 

A napi- és hetirendet a gyermekcsoport óvodapedagógusai alakítják ki.